Látogatási és játszótér-használati szabályzat

A játszótér a Sziget-kék tematikus park nyitvatartási idejében látogatható és térítésmentesen használható.

A játszótéren található játékeszközök kizárólag saját felelősségre használhatók, a fenntartó állandó felügyeletet nem biztosít. A játszótéri eszközök nem rendeltetésszerű használatából, illetve a berendezések vagy növényzet megrongálásából eredő károkért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik.

A játszóteret a 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretével vehetik igénybe. A játszótéren tartózkodó gyermekek testi épségének védelméért a szülők, felnőtt kísérők felelősek, a felügyeletük alatt lévő gyermekek általi helytelen használatból származó károkért pedig felelősségre vonhatók.

A gyermekek testi épségéért minden esetben szüleik, felnőtt kísérőik felelnek, ezért kérjük tőlük, hogy az eszközök használatánál mindig vegyék figyelembe a gyermekek képességeit, életkorát és egészségi állapotát. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, hogy a gyermekek a játszóteret megfelelő lábbeliben használják, és a használat során ne viseljenek ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely a játékeszközökbe beakadhat (pl. kapucni, kilógó fűző).

Vihar, ónos eső és egyéb időjárási szélsőségek esetén a játékeszközök használata testi épségre veszélyessé válhat, így használatuk nem javasolt. Csapadék (hó, eső) esetén a talaj és a burkolat több helyen csúszós lehet, így kérjük, ilyenkor fokozott óvatossággal közlekedjenek a park területén. A rongálódás elkerülése érdekében kérjük, tűsarkú cipőben ne lépjenek a gumiburkolatra.

Belépésükkel a látogatók tudomásul veszik, hogy a park egész területén képi- és hangfelvételek készülhetnek róluk, amelyek a parkkal kapcsolatos különböző kommunikációs felületeken, kiadványokban és promóciós anyagokon megjelenhetnek. A látogatók ennek kapcsán semmilyen követeléssel nem élhetnek a fenntartóval, illetve a felvétel készítőivel vagy jogos felhasználóival szemben.

A játszótérre behozott, őrizetlenül hagyott értékekért a fenntartó nem vállal felelősséget.

A játszótér mindenki számára biztonságos és rendeltetésszerű használata érdekében tilos:

  • az alkohol (a büfé kínálatának kivételével*) és egyéb bódító hatású szer fogyasztása
  • a dohányzás és tűzgyújtás
  • a szúró- vagy vágóeszközök behozatala
  • a tűz- és balesetveszélyes, illetve üvegtárgyak behozatala
  • a szemetelés
  • a játékeszközök használata közbeni evés, ivás és rágógumizás
  • a játékeszközök, kültéri bútorok és egyéb berendezési tárgyak elmozdítása
  • kutya bevitele, sétáltatása
  • játszótéri elemek felnőttek általi használata
  • fertőző betegség esetén a játszótér látogatása.

* A büfé által árusított alkoholos italok kizárólag a kiszolgálótérben és a teraszon fogyaszthatók el!

A játszótérre belépő személyek jelenlétükkel elfogadják a jelen szabályzatot.

Köszönjük szíves együttműködésüket, látogatásukhoz jó szórakozást kívánunk!